Lichaamstaal van liefde & lust

Een informatief boek voor iedereen die zichzelf en de ander in een liefdesrelatie beter wil begrijpen. Krijg meer inzicht in menselijk gedrag, verschillende liefdesstijlen en liefdestalen, valkuilen en het geheim van langdurige relaties. Lichaamstaal van liefde en lust neemt je mee in de verschillende stadia van relaties en laat je ervaren hoe liefdevolle communicatie met lichaamstaal wordt versterkt of ontkracht. 

Over het boek

De meeste relaties kennen haarscheurtjes of breuklijnen. Elkaar niet meer verstaan of begrijpen zijn de voornaamste bronnen van relatieproblemen. Ieder mens spreekt zijn eigen liefdestaal. Verbaal en non-verbaal. De verschillen tussen deze liefdestalen bepalen in belangrijke mate of we elkaar begrijpen in een relatie. In mijn eerste boek krijg je een uitleg over hoe dit werkt.

Liefde kan je vleugels geven. Het kan ook verschrikkelijk pijn doen. De meeste relaties, hoe liefdevol ook, kennen onvolkomenheden. Begrijp en accepteer ze. Het maakt het verschil tussen een goede en een sterke relatie. 

Persoonlijk vind ik van alle liefdesvormen die mensen kunnen uitdrukken, vergeving, de diepste en mooiste.

Liefde is het spreken van elkaars taal,

Dat zit hem in communicatie en gebaar.

Het is beschreven in Lichaamstaal van Liefde & Lust,

een verhaal waarin het verder gaat dan hoe men kust

en streelt door het haar.

Wat je o.a. leest in het boek

^

De verschillende liefdesstijlen

Leer zes liefdesstijlen kennen en ontdek welke stijl jij en je eventuele partner hebben.

^

Aantrekkingskracht en lichaamsvormen

Waarom vinden we iemand aantrekkelijk?

^

Het recept voor een langdurige relatie

Dé vraag die veel van ons bezighoudt

^

Relatiecrises

Begrijp dat je met lichaamstaal jouw liefdestaal ontkracht of versterkt.

^

Verschillende stadia van een liefderelatie

Leer ze kennen en herkennen

^

Seks & passie

Geslachtssignalen en de invloed van hormonen

Langdurige relaties

Wanneer er kinderen komen verandert de lichaamstaal van de ouders. Onderzoekers van de universiteit van Minnesota hebben aangetoond dat ouders elkaar minder aanraakten als de kinderen in de buurt waren. Ook lachten ze minder naar elkaar en hadden ze minder gesprekken. De onderzoekers hebben rekening gehouden met het feit dat mensen die in een langdurige relatie zitten minder belangstelling kunnen hebben voor elkaar. Ondanks dit gegeven bleken de kinderen de onderlinge communicatie tussen de ouders sowieso te belemmeren. Aan de andere kant geeft de komst van kinderen ouders een dusdanige voldoening dat het afgenomen gelach, gepraat en liefkozerij vaak op de koop wordt toegenomen, aldus de onderzoeker.

In historisch perspectief heeft een langdurige relatie bijna niets met liefde te maken. Eeuwen geleden was het huwelijk geen daad uit liefde, maar een strategische zet om je financiële toekomst veilig te stellen. Er kon liefde groeien, maar veelal werd liefde buiten het huwelijk gezocht en gevonden. Hartstocht binnen het huwelijk werd zelfs vreemd gevonden, want het huwelijk diende andere doelen.

Later in de geschiedenis volgde er een periode waarbij het huwelijk niet werd beoordeeld op liefde, maar op de wijze waarop de rollen werden opgepakt. Goed huisvader – of moederschap. Huwelijkse trouw of monogamie had niet zoveel met liefde te maken. Als vrouw kon je maar beter niet vreemdgaan. Je liep het risico zwanger te raken, openlijk bekritiseerd te worden of in extreme gevallen om het leven te worden gebracht. Van mannen werd min of meer getolereerd dat ze de bloemetjes buiten zetten, want tja mannen hebben variatie nodig. 

Het is nog maar sinds de 19e eeuw dat langdurige relaties of huwelijken worden aangegaan uit liefde. De genderverschillen bleven. Kerkelijke en – maatschappelijke opvattingen over huwelijkse trouw bepaalden nog steeds de kaders. Vrouwen moesten (seksuele) behoeften binnen het huwelijk vinden. Van mannen werd buitenechtelijk vertier meer getolereerd. 

Monogamie is voor velen tegenwoordig nog steeds de norm. Alhoewel vroeger monogamie betekende dat je je verbond aan één persoon voor de rest van je leven, betekent monogamie tegenwoordig dat je één partner tegelijk hebt. Liefde wordt in de moderne tijd als onlosmakelijk verbonden gezien met een langdurige relatie.

102

Onderwerpen

Pagina's

Een novelle verpakt in een informatief zelfhulpboek.

Hoe begrijp je elkaar beter? De verschillen tussen (non-verbale) communicatie, gezichtsuitdrukkingen en gebaren bepalen in welke mate we elkaar begrijpen in een relatie. In Lichaamstaal van liefde & Lust krijg je een uitleg over hoe dit werkt.

‘Als hoogste vorm van fantasie kent liefde alle vormen.’

William Shakespeare

'Het verschil tussen seks en liefde is dat seks de spanning verlicht en liefde het veroorzaakt.'

Woody Allen

'Flirten is gedrag waarmee je de ander laat blijken dat seksuele toenadering mogelijk is, terwijl deze mogelijkheid nooit een zekerheid mag lijken.'

Milan Kundera

'Ik zal van je houden, een liefde lang.'

Wim de Bie

'Je hebt de mogelijkheid iemands geluk weg te nemen door te weigeren te vergeven.'

Alan Cohen

Over mij

Al jaren dompel ik mij onder in de wereld van non-verbaal gedrag. Veel boeken en wetenschappelijke artikelen gelezen, met tal van experts gesproken, diverse opleidingen bij instituten in het binnen- en buitenland gevolgd, mensen geobserveerd en analyses gemaakt. Non-verbaal gedrag is fascinerend en ik deel mijn passie graag met jou.

Met bureau Dienent help ik organisaties de menselijke maat in organisatieculturen te behouden. Deze staan in dit digitale tijdperk behoorlijk onder druk. Vaardig zijn in lichaamstaal kan daarbij goed helpen. Het draagt bij aan betere communicatie en begrip. En dat begint vaak al thuis. In je eigen liefdesrelatie.

Regelmatig krijg ik de vraag waar ik de energie vandaan haal en waar die gedrevenheid voor Dienent vandaan komt?

Het is idealisme. Ouders en leerkrachten zeggen vaak tegen kinderen: let op wat ik zeg. Ik verheug me erop dat mijn kinderen later tegen hun kinderen gaan zeggen: let op hoe ik het zeg. Want lichaamstaal zegt meer dan duizend woorden.

trineke Kroeze

'Heel erg fijn boek om gelezen te hebben! Veel inzicht gekregen in mijzelf en mijn eigen kijk, maniertjes en patronen in liefdesrelaties.'

Anneke van Grevenhof

'Super interessant boek welke je inzicht biedt om zowel jezelf als de ander beter te begrijpen.'

Nathalie Abate

'Heel interessant onderwerp. Heeft me laten zien hoe ik mijn vriend en mezelf beter kan begrijpen. Las heerlijk weg.'

Willeke Velthoen

'Met veel plezier uitgelezen, erg interessant!'

Kim Tuin